FENTEC on Suomen johtavia teknologiayhtiöitä RFID-pohjaisten automaattisen tiedonkeruun ja 24/7 logistiikan ratkaisuissa, joilla kehitetään parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. FENTECilla on yli kahden vuosikymmenen asiantuntijuus RFID-teknologiasta ja asiakaskohtaisten etätunnistamisen ratkaisujen kehittämisestä.

Operatiivisista prosesseista reaaliaikaisesti kerättävän datan hyödyntäminen on yhä tärkeämpää jokapäiväisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja päätöksenteossa. FENTECin innovatiiviset teknologiaratkaisut palvelevat monia eri liiketoiminta-alueita, kuten teollisuutta, logistiikkaa, toimitusketjun eri vaiheita, terveydenhuoltoa ja palveluita.

Tiedonkeruuratkaisusta merkittävää hyötyä liiketoiminnalle

FENTEC on hyödyntänyt Bitwisen vankkaa kokemusta kehittäessään dataa keräävien älyratkaisujen ohjelmistoja. Bitwisen asiantuntijat ovat olleet mukana RFID-pohjaisten tiedonkeruu- ja logistiikkaratkaisujen tuotekehitysprojekteissa.

FENTECin tiedonkeruuratkaisut tehostavat prosesseja tekemällä niistä jäljitettäviä. RFID-teknologian avulla esimerkiksi tuotannon ja logistiikan eri vaiheista saadaan reaaliaikaista tietoa. Tiedonkeruuratkaisut muuttavat kertyvän datan luettavaan muotoon taustajärjestelmiä ja käyttöliittymiä varten. Saatua tietoa hyödyntämällä voidaan ohjata, parantaa, suunnitella ja ennustaa toimintoja – tieto on viiveettä kaikkien osapuolien käytössä.

FENTECin pilvipohjaista 24/7 ratkaisua puolestaan hyödynnetään esimerkiksi automaattisessa ja reaaliaikaisessa varastonhallinnassa. Automaattinen varastosaldojen seuranta, inventointi ja tuotteiden tilaus tarjoaa tehokkuutta logistiikan prosesseihin monilla eri toimialoilla.

”Parannamme asiakkaidemme palvelua ja kannattavuutta ratkaisuilla, jotka pitävät tuotteiden saatavuuden 24/7 ajan tasalla. Ratkaisuilla vähennetään hävikkiä sekä säästetään resursseja ja ympäristöä toimitusketjun eri vaiheissa”, kertoo FENTECin toimitusjohtaja Jari Kinnunen.

Laadukkaasti kehitettyä ohjelmistoa on helppo ylläpitää ja jatkokehittää

FENTECin kokonaisvaltaisessa tuotekehitysprojektissa lähdettiin tarpeesta uudistaa raudan lisäksi myös vanha käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto. Kehitystyön lopputuloksena saatiin laadukas modulaarinen ratkaisu, joka mahdollisti räätälöidyn käyttöjärjestelmän sekä ohjelmiston vaivattoman ylläpidon ja jatkokehityksen.

Bitwisen puolella projektia johtanut Matti Pulkkinen painottaa laatua ensimmäisestä koodirivistä lähtien: “Työmme kulmakivi on ennen kaikkea laatu. Asiakkaan täytyy voida sekä ylläpitää että jatkokehittää softaa vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Kestävästi kehitetyn ohjelmiston pohjalta on myös helppo luoda uusia tuotteita ja ratkaisuja. Valitsemalla modernit työkalut ja menetelmät sekä vaalimalla hyväksi todettuja ohjelmointikäytäntöjä varmistetaan, että koko tiimi tekee laatua ensimmäisestä koodirivistä viimeiseen.”

Viisaat valinnat näkyvät viimeistään ylläpitovaiheessa, sillä ylläpito ja jatkokehitystarpeet ovat tyypillisesti jopa merkittävin menoerä ohjelmistoratkaisun elinkaaren kustannuksista. Laadukas ohjelmistoratkaisu onkin ennen kaikkea tulevaisuusinvestointi.

Bitwisen ja FENTECin yhteistyö jatkuu edelleen. R&D Manager Harri Huotari FENTECista kertoo: ”Hyvin tehty ohjelmiston pohjatyö ja modulaarinen ratkaisumalli on osoittanut hyötynsä lyhyessä ajassa mahdollistaen uusien tuotevarianttien ketterän kehityksen selvästi aiempaa nopeammassa tahdissa. Bitwise on meille arvokas kumppani, joka tukee meidän SW-tuotekehitystä. Tiivis yhteistyö sitoutuneiden ja tuottavien osaajien kanssa on mahdollistanut kehitysmallin uudistamisen ja parantanut koodin laatua – siitä kiitos Bitwiselle!”

Bitwise on kumppanisi silloin, kun tarvitset laadukkaan ja toimintavarman ohjelmiston

Me olemme kumppanisi silloin, kun tarvitset laadukkaan ja toimintavarman ohjelmiston vaativaankin ympäristöön. Lupaamme ratkaista kriittiset softasolmukohdat, jotta voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen ja kilpailuetusi säilyttämiseen. Integroimme ratkaisut osaksi skaalautuvia pilvipalveluja ja varmistamme koko ketjun toimivuuden.

"Hyvin tehty ohjelmiston pohjatyö ja modulaarinen ratkaisumalli on osoittanut hyötynsä lyhyessä ajassa mahdollistaen uusien tuotevarianttien ketterän kehityksen selvästi aiempaa nopeammassa tahdissa. Bitwise on meille arvokas kumppani, joka tukee meidän SW-tuotekehitystä. Tiivis yhteistyö sitoutuneiden ja tuottavien osaajien kanssa on mahdollistanut kehitysmallin uudistamisen ja parantanut koodin laatua – siitä kiitos Bitwiselle!"

Harri Huotari

R&D Manager

FENTEC