Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava on työkalu väärinkäytösepäilystä ilmoittamiseen. Edellytämme koko työyhteisöltämme, että kaikki noudattavat jokapäiväisessä työssään lainsäädäntöä, yrityksen sisäisiä ohjeita sekä eettisiä periaatteita.

Nettisivuillamme olevan Whistleblowing-kanavan kautta ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä organisaatiomme toiminnassa. Ilmoituksen voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai antamalla haluamansa yhteystiedot. 

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä, eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta kuten esimerkiksi epäily petoksesta, ympäristörikkomuksesta tai työturvallisuusrikkomuksesta.

Ilmoituksentekijän identiteetti suojataan koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitusten käsittelyyn on nimetty henkilöt, joilla on salassapitovelvoite.
Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä asian selvitystä varten.

Näin teet ilmoituksen

Tee väärinkäytösepäilystä ilmoitus alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Täytä ilmoituksessa vaadittavat kohdat. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta ja epäilemästäsi väärinkäytöksestä. Tallenna ilmoitus. Jos jätät yhteystietosi, sinuun ollaan yhteydessä kolmen kuukauden kuluessa.
Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

  • Jos haluat että sinuun otetaan yhteyttä voit halutessasi jättää yhteystietosi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.