eGate Smart Building Innovation on teknologiayritys, jonka pääkonttori on Suomessa. eGate auttaa kiinteistökehittäjiä, rakennusurakoitsijoita ja useita palveluorganisaatioita parantamaan rakentamisen laatua ja työturvallisuutta. Tavoitteena on parantaa prosesseja, laatua, läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta rakennuksen koko elinkaaren ajan. eGate koostuu langattomista huippulaadukkaista IoT-mittalaitteista sekä pilvipalvelusta jotka tuottavat käyttäjilleen reaaliaikaista dataa, raportteja ja hälytyksiä eli ts. kokonaisvaltaisen käsityksen työmaan tai käytössä olevan rakennuksen olosuhteiden tilanteesta.

Rakentamisen ja rakennusten ylläpidon laadun kehittämisessä jäädään helposti vaillinaisen datan armoille. Ilman sujuvaa etävalvontaa on mahdotonta järjestää esimerkiksi huolto- ja siivousprosessit järkevästi ja kustannustehokkaasti. Resursseja menee helposti hukkaan, kun olosuhteita ei tunneta tarkkaan.

Reaaliaikainen ja luotettava etävalvonta helpottaa rakennuskohteiden ylläpitoa ja auttaa havaitsemaan ongelmat ajoissa, jotta voidaan ryhtyä korjaaviin tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Hyvässä etävalvontajärjestelmässä suurenkin datamäärän hallinta on yksinkertaista.

eGaten reaaliaikaisen olosuhdevalvonnan avulla varmistetaan terveet rakenteet

Tampereella kehitetty eGate Smart Building Innovation Oy on IoT/SaaS-palvelu, joka mahdollistaa olosuhteiden langattoman, läpinäkyvän ja reaaliaikaisen mittaamisen rakenteista ja ilmasta rakennuksen koko elinkaaren aikana. Kerättyä dataa hyödynnetään raportoinnissa sekä prosessien ja laadun kehittämisessä.

eGaten asiakaskuntaan lukeutuu muun muassa rakennuttajia ja valvontaorganisaatioita, joiden on valvottava ja parannettava rakentamisen laatua ja työturvallisuutta. He tarvitsevat luotettavaa tietoa työmailta ja käytössä olevista rakennuksista.

Asiakkaamme saavat yhdellä silmäyksellä kattavan näkemyksen työmaan tai käytössä olevan rakennuksen olosuhteista. Bitwisen toteuttaman helppokäyttöisen ohjelmiston ohella eGate-palveluun kuuluvat tarkat mittauslaitteet, joita kehitämme asiakaslähtöisesti yhteistyössä eGaten strategisen kumppanin Nokevalin kanssa”, kuvailee eGaten toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi.

Reaaliaikainen valvontajärjestelmä auttaa varmistamaan muun muassa työskentelyolosuhteet ja betonivalun kuivumisasteen. Esimerkiksi metalliteollisuudessa voidaan sisäilmaa mittaamalla varmentaa puhdastilan olosuhteet. Järjestelmästä saadaan automaattisia raportteja eri sidosryhmien tarpeisiin.

Kiinteistöosakeyhtiöt ja taloyhtiöt voivat etävalvonnan avulla varmistaa asumisterveysasetuksen mukaiset olosuhteet ja pienentää hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja väistötiloissa voidaan myös mitata ilmasta paine-eroja tai partikkeleja.

Pilvipalvelu ei hätkähdä, jos asiakasmäärä kymmenkertaistuu

Jarkko Haukijärven mukaan eGate halusi tarjota käyttäjille uudistetun ja mahdollisimman helppokäyttöisen sovelluspohjaisen palvelun. Järjestelmää haluttiin monipuolistaa ja laajentaa. Muun muassa mittalaitteiden varastonhallintaa, visuaalisuutta ja raportointiominaisuuksia parannettiin.

Tavoitteena oli markkinoiden paras käytettävyyden ja ominaisuuksien kokonaisuus. ”Järjestelmämme on käyttäjien kanssa ja heidän tarpeisiinsa määritelty ja toteutettu, jatkuvasti kehittyvä kokonaisvaltainen palvelu”, kuvailee Haukijärvi.

Oli tärkeää ratkaista, kuinka kumuloituvaa datamäärää hallitaan. Pilvipalvelujen etuna on skaalautuvuus: liiketoiminta on järkevää jo pienilläkin asiakasmäärillä, mutta asiakasmäärien eksponentiaalinenkaan kasvu ei ole liiketoiminnan este. Pilvessä resursseja on helppo lisätä jopa automaattisesti, ja palveluja voidaan hajauttaa ketterästi. Järjestelmän kannalta ei siis ole väliä, onko käyttäjiä sata vai 50 000.

Bitwise toteutti eGatea varten automatisoidun pilvipohjaisen järjestelmän, jonka avulla muun muassa pölyn ja partikkelien, lämpötilan, VOC-pitoisuuksien, paine-erojen, hiilidioksiditasojen ja betonin kuivumisasteen reaaliaikainen mittausdata on saatavilla vuorokauden ympäri missä tahansa. Käyttöliittymä on intuitiivinen, ja erilaiset hälytykset ja ilmoitukset ilmaisevat käyttäjälle, mitä tämän tulee tehdä. Tietokantaan kerättyä dataa voidaan helposti jatkoanalysoida, ja API mahdollistaa integraatiot toisiin järjestelmiin. eGate-palvelua käyttävät olosuhdehallinnassaan esimerkiksi Cramo ja Kotkan sairaala.

eGate-etävalvontajärjestelmässä on käytetty selainpuolen Angular-teknologiaa, joka soveltuu laajoihin ja vaativiin verkkosovelluksiin. Angularin takana on teknologiajätti Google, joten tuotteella on vahva käyttäjäkunta ja sen myötä pitkä elinkaari. Angular on julkaistu avoimen lähdekoodin MIT-lisenssillä, joka sallii kaupallisen käytön myös suljetuissa järjestelmissä.

Taustajärjestelmä on rakennettu AWS:n ympärille. AWS tarjoaa skaalautuvia ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka vähentävät ylläpitotaakkaa, lisäävät turvallisuutta ja vauhdittavat ohjelmistokehitystä. Näin tuotetaan runsaasti lisäarvoa palvelun omistajalle ja tämän asiakkaille.

Jarkko Haukijärvi on tyytyväinen Bitwisen ja eGaten yhteistyöhön: ”Bitwisen väki reagoi pyyntöihin ja mahdollisiin ongelmatapauksiin nopeasti ja tehokkaasti, jolloin meillä asiakkaana on ollut koko ajan sellainen olo, että asiat etenevät eikä mitään jää hoitamatta tai huomioimatta.

Data on liiketoiminnan valtti – ei ole yhdentekevää, kuka siihen pääsee käsiksi

Valvovan järjestelmän toimintaan ei saa tulla pitkiä katkoja. Ylläpidettävyys on otettava huomioon heti projektin alkaessa. Ohjelmistokehitysprosessin tulee olla kunnossa, sillä lopullisen ohjelmiston laatu riippuu projektissa käytetyistä menetelmistä.

Bitwisella ei tingitä ohjelmiston laadusta. Oman laatujärjestelmämme lisäksi asiakkaan kanssa voidaan määritellä myös täydentäviä laatujärjestelmiä. Käytäntönämme on katselmoida ja automaattisesti testata kaikki koodi. Versionhallinta ja CI/CD-järjestelmä ovat aina käytössä projektin koosta riippumatta. Toimivimmat ja luotettavimmat ratkaisut syntyvät kehittäjien keskinäisessä vuoropuhelussa.

Kun kehitetään julkisessa verkossa olevaa järjestelmää, on alusta asti huolehdittava kyberturvallisuudesta ja GDPR:n noudattamisesta. Moni järjestelmä vaatii henkilötietojen käsittelyä. Bitwisen kyberturvallisuusasiantuntijat avustavat sovelluskehittäjiä erilaisten salausten ja todennustapojen käyttöönotossa. Nykyään suuri osa liiketoiminnasta perustuu dataan, joten ei ole lainkaan yhdentekevää, kuka dataan pääsee käsiksi.

Automaattisella olosuhdevalvonnalla optimoidaan kustannukset, hyvinvointi ja hiilijalanjälki

Automaation ja luotettavien etäratkaisujen tarve kasvaa rakentamisessa ja olosuhdehallinnassa. Sisäilmaa ja rakenteita mittaamalla voidaan optimoida rakentamisen olosuhteet, turvata ihmisten hyvinvointi, pienentää hiilijalanjälkeä ja edesauttaa investoinnin arvon säilymistä.

Muillakin aloilla palvelujen on oltava joustavia ja vastattava muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaille ja käyttäjille uudet järjestelmät merkitsevät paitsi kustannustehokkuuden kasvua, myös parempaa turvallisuutta ja hyvinvointia.

Miten voimme auttaa sinua

Me olemme kumppanisi silloin, kun tarvitset laadukkaan ja toimintavarman ohjelmiston vaativaankin ympäristöön. Lupaamme ratkaista kriittiset softasolmukohdat, jotta voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen ja kilpailuetusi säilyttämiseen. Määrittelemme ja rakennamme sinulle toimintavarman ja skaalautuvan pilvipalveluratkaisun. Ratkaisumme mahdollistavat datan tehokkaan hyödyntämisen liiketoiminnan tukena.

”Bitwisen väki reagoi pyyntöihin ja mahdollisiin ongelmatapauksiin nopeasti ja tehokkaasti, jolloin meillä asiakkaana on ollut koko ajan sellainen olo, että asiat etenevät eikä mitään jää hoitamatta tai huomioimatta.”

Jarkko Haukijärvi

Toimitusjohtaja

eGate Smart Building Innovation