Bitwise Oy on Yrityskylä Alakoulu Pirkanmaan yhteistyökumppani lukuvuosina 2019–2022. Yrityskylä on ainutlaatuinen suomalainen koulutusinnovaatio, jonka avulla lapset ja nuoret tutustuvat työelämään, talouteen ja yhteiskuntaan. Seuraavan kolmen lukuvuoden aikana alakoululaiset pääsevät kokeilemaan tamperelaisen softatalon arkea Yrityskylän Bitwisella. Yhteistyön tavoitteena on antaa oppilaille aito kuva työelämästä sekä tutustuttaa lapset ohjelmistoalan mahdollisuuksiin jo alakoulussa.

Bitwisen toimitusjohtaja Tomi Mikkosen mielestä ohjelmistoala täytyy tehdä tutuksi jo peruskoulussa, jos osaajapulaan kaivataan ratkaisuja: “Haluamme näyttää ihan konkreettisesti, että ohjelmistoala on täynnä mielekästä tekemistä monenlaisille osaajille. On turha ihmetellä osaajapulaa, jos lapset eivät näe softa-alaa uravaihtoehtona. Meidän alan tekijöiden on katsottava seuraavaa rekrytointia pidemmälle ja pidettävä omalta osaltamme huolta siitä, että ATK-hommat kiinnostavat. Yrityskylä on Bitwisen ja yhteiskunnan tulevaisuutta ajatellen järkevä investointi.”

Yrityskylä Pirkanmaan aluepäällikkö Johanna Vihinen kertoo, että Yrityskylän tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä: Yrityskylä on aina halunnut antaa oppilaille kuvan oman maakunnan elinkeinorakenteesta ja pitää heidät tietoisina paikkakunnan työllistävistä aloista. Tämä vaikuttaa nuorten ammatinvalintaan ja myös yritysten työvoiman saantiin eli toivottavasti myös positiivisesti jo vuosia vaivanneeseen kohtaanto-ongelmaan.”

Yrityskylässä ohjelmistoalan yritykselle oli selkeä tarve, joten yhteistyö paikallisen ohjelmistotalon kanssa oli luonteva ratkaisu.Teknologiateollisuus työllistää ison osan maakunnan asukkaista ja sen suhdanteet heijastelevat vahvasti muihin aloihin. Teollisuus muuttui vuosisadan vaihteessa voimakkaasti palveluiden suuntaan ja konepajateollisuuden rinnalle nousi IT-alat. Tampereesta kasvoi vähitellen Suomen IT-keskittymä, josta on kummunnut useita erilaisia innovaatioita”, Vihinen sanoo ja jatkaa: ”Bitwise vaikuttaa raikkaalta ja persoonalliselta paikalliselta yritykseltä, joka sopii hienosti osaksi Yrityskylää. Uskomme, että Bitwise tuo innovatiivisen ja luovan tuulahduksen Yrityskylän yhä digitaalisempaan ja pelillisempään maailmaan, unohtamatta oppilaiden aitoja kohtaamisia ja vuorovaikutusta.”

Muutos lähtee meistä

Yrityskyläprojektia Bitwisen päässä luotsaava Oskari Häkkinen on Mikkosen kanssa samoilla linjoilla ja uskoo, että projektilla on myönteisiä vaikutuksia koko alaan: “Työpaikat ohjelmistoalalla lisääntyvät jatkuvasti, eikä digitalisaatio ainakaan vähene tulevaisuudessa. Ohjelmistoala tarjoaa kiinnostavia tulevaisuuden näkymiä monenlaisille osaajille. On tärkeää rikkoa ohjelmistoalaan kohdistuvia ennakkokäsityksiä siitä, että vain matemaattisille kyvyille on kysyntää. Ihan yhtä tärkeää on kyky luoda uutta. Ala kaipaa monimuotoisuutta, luovia ja taiteellisia ihmisiä sekä ihmisten johtajia.”

Häkkinen suunnitteli Yrityskylän Bitwiselle koodaustehtävän, jonka avulla lapset saavat tutustua ohjelmistosuunnittelun alkeisiin. Koodauksen lisäksi pienyrityksessä tutkitaan käyttäjäkokemusta, viritellään oppilaitosyhteistyötä, toteutetaan rekrytointikampanja sekä hoidetaan yrityksen juoksevia asioita.

Bitwisen viestinnästä vastaava Niina Tapojärvi oli mukana kirjoittamassa Bitwisen käsikirjoitusta: “Meille oli erityisen tärkeää, että Yrityskylän Bitwise on helposti lähestyttävä. Tosielämän Bitwisella arki rullaa ilman turhaa byrokratiaa ja ihmiset saavat toteuttaa itseään. Tämä sama tekemisen meininki näkyy vahvasti myös Bitwise pienyrityksessä.” Tapojärvi kertoo, että ohjelmistotaloon tarvitaan monenlaisia ihmisiä ja taitoja, ja se on otettu huomioon käsikirjoituksessa: “On ongelmallista, että ala yhä edelleen mielletään poikien jutuksi. Toivon, että Yrityskylän myötä myös tytöt innostuvat ohjelmistoalan mahdollisuuksista. Pienyrityksemme roolit on käsikirjoitettu tukemaan tätä tavoitetta. Päivän aikana lapset saavat tutustua koodauksen alkeisiin leikin kautta ja näkevät, että ohjelmistoalalla on tarvetta monenlaiselle osaamiselle. Olen vakuuttunut, että pienyrityksessämme viihdytään sukupuoleen katsomatta. Pitkällä tähtäimellä tällaisilla yhteistyöprojekteilla on suuri vaikutus koko alaan. Muutos lähtee meistä.”

Yrityskylä Alakoulu Pirkanmaa avasi ovensa 1.10. Tampereen Finlaysonilla. Lukuvuoden 2019–2020 aikana Yrityskylässä on 90 pelipäivää. Pelipäivien aikana kylässä vierailee yhteensä noin 6500 oppilasta.