Mitä järkeä on kannustaa kova osaaja perhevapaalle, kun projekti täytyy hoitaa maaliin? Meidän mielestämme siinä on paljonkin järkeä.

Työelämän joustoissa avoin keskustelukulttuuri ja tasapuolisuus ovat onnistumisen edellytys. Meillä Bitwisella joustot, kuten liukuva työaika, kuuluvat kaikille. Erilaisia joustomalleja pohditaan yhdessä, ja parhaat käytännöt pääsevät mukaan arkeen. Esimerkiksi opiskelijat saavat muokata työaikansa yhteensopivaksi kouluvelvollisuuksien kanssa, ja liukumien avulla on helppo hallita itsenäisesti omaa ajankäyttöä. Periaatteena on, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen pitää olla vaivatonta.

Työntekijöidemme keski-ikä on tällä hetkellä 32 vuotta, ja tarve perhevapaille on ollut viime vuosina selvästi kasvussa. Muiden joustomallien ohella perhe-elämää helpottavat järjestelyt ovat meille tärkeitä, sillä haluamme tukea osaajiemme jaksamista vaativassa asiantuntijatyössä. Kokonaisuus ratkaisee, sillä hyvinvointi käsittää niin työntekijän kuin hänen perheensä, sekä työssä että vapaalla.

Satsaamalla osaajiimme pitkällä tähtäimellä, saamme aikaan entistä parempia tuloksia työssä. Tästä voi jo päätellä, että joustojen mahdollistaminen on meillä myös strateginen valinta. Ei vaadi kummoisiakaan kyökkipsykologin kykyjä ymmärtää, että hyvin kohdeltu työntekijä on motivoitunut, ja kulkee mielellään sen kuuluisan extramailin.

Bitwisen luottoresepti joustoihin

Miesvaltaisella työpaikalla joustojen tukeminen edistää hyvinvoinnin lisäksi tasa-arvoa, sillä Suomessa naiset pitävät edelleen valtaosan perhevapaista. Perheystävällisyys on meillä osa yrityskulttuuria eli ihan normipäivä. Talon seinien sisällä on vuosien varrella nähty niin lasten synttäreitä (saunatilat ja terassi vapaasti työntekijäidemme käytössä) kuin pidetty yhdessä Lumaten kanssa Kids’ Day –tapahtumia, joissa jälkikasvu on päässyt tutustumaan sekä vanhempiensa työpaikkaan että kiinnostaviin teknologiahimmeleihin.

Se, miten joustavaan kulttuuriin on alunperin päädytty, löytyy meidän DNA:stamme. Työelämän joustot helpottavat työntekijän arkea, mutta niiden hyödyntäminen vaatii moderneja johtamistaitoja, ennen kaikkea työntekijältä itseltään. Työnantajan tuki joustojen hyödyntämiselle tarkoittaa sekä vapautta että vastuuta. Meillä Bitwisella on täysi luotto omiimme, sillä työntekijän soveltuvuus yrityskulttuuriimme selvitetään jo rekrytointivaiheessa. Koska työntekijämme ovat aidosti itseohjautuvia, eivätkä kaipaa byrokratiaporrasta hengittämään niskaansa, joustot toimivat, ja luottamus pelaa molempiin suuntiin.

Tiivistäen meidän reseptimme joustavaan työelämään on seuraavanlainen: luottamus, vaivattomuus ja ulko-oven toiselle puolelle suljettu byrokratia, jota ei tulla rekrytoimaan meille töihin niin kauan kuin toimarissamme henki pihisee.

Lue lisää: Antti Riikonen jäi hoitovapaalle ja palasi töihin täysin uuteen rooliin.