Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikenneviraston vastuulla on Suomen laadukas liikenneinfra, joka mahdollistaa liikkumisen palvelut, robotisaation ja digitalisaation hyödyntämisen.

Liikennevirasto käynnisti vuoden 2013 lopulla T-LOIK -projektin, jonka tavoitteena on toteuttaa tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä. Merkittävä ja monivuotinen monitoimittajaympäristössä toteutettava projekti on jaettu useampaan pienempään ketterästi kehitettävään kokonaisuuteen. Järjestelmä helpottaa liikennepäivystäjien työtä tuomalla kokonaisen valvomohuoneen toiminnot keskitetysti yhdelle työasemalle. Järjestelmän tarjoaman automatisoinnin ansiosta päivystäjät voivat keskittyä tieliikenteen seurannan ja ohjauksen kannalta olennaisiin asioihin, mikä tehostaa liikennekeskusten toimintaa merkittävästi.

Bitwise toteuttaa projektissa:

  • päivystystyökalun herätteiden ja hälytysten käsittelyyn ja työlistan hallintaan
  • kameratyökalun tilannekuvan hahmottamiseen kamerakuvien avulla
  • ohjaussuosituslaskennan, joka reagoi tie- ja sääolosuhteiden muutoksiin
  • monitoimittajaympäristön vaatimat toiminnot ja integrointipalvelut
  • integroitumisen puhelinjärjestelmään
  • muistiot tiedonsiirtoon päivystäjien ja liikennekeskusten välillä
  • häiriötiedotteiden luomisen ja käsittelyn.

”Bitwise on tuonut projektiin kovatasoisia ammattilaisia, jotka puhaltavat hienosti yhteen hiileen. Erityisesti Bitwisen tekninen osaaminen on tehnyt meihin vaikutuksen. Yhteistyö tiimin kanssa on helppoa ja hauskaa, sillä bitwiserit ovat joustavaa porukkaa ja heillä on mahtava asenne työntekoon.”

Markus Nilsson

Ylitarkastaja

Liikennevirasto