Jori – Viidennen vuoden sähkötekniikan opiskelija Tampereen Yliopistossa. Pääaineena sulautetut järjestelmät ja sivuaineena ohjelmistotuotanto.

Kokemuksia kesätyön ääreltä

Bitwisen nimi oli jäänyt mieleen erilaisista rekrytointitapahtumista. Opiskelen sulautettuja järjestelmiä pääaineena. Kun selvisi, että Bitwisella tehdään töitä laajasti erilaisten sulariprojektien parissa, Bootcampille hakeminen tuntui hyvin luonnolliselta valinnalta. Tämän lisäksi mahdollisuus käydä erilaisia Bootcampiin sisältyviä koulutuksia tuntui mieluisalta.

Opin Bootcampilla paljon uutta käytännön ohjelmistokehityksestä. Tutuiksi tulivat esimerkiksi AWS-pilvipalvelut, C++:n uudet ominaisuudet sekä uutena versionhallintatyökaluna Gerrit.

Kesän aikana toteutin uusia ominaisuuksia tiedonkeruuohjelmaan, joka lukee dataa liikkuvan työkoneen CAN-väylästä. Tein myös ohjelman, jota suorittamalla voidaan ajaa PTP-aikaserveriä työkoneella. Lisäksi tutkin, miten IoT-sensoridataa voidaan lähettää LoRaWAN-verkon kautta pilvipalveluun ja visualisoitavaksi.

bitwise bootcamp

Kommunikointitaidot ovat tärkeä osa ohjelmistokehittäjän työtä

Ohjelmistokehityksen ohella opin Bootcampin aikana asiakkaan kanssa kommunikoinnista ja yleisesti ohjelmistokehittäjänä tiimissä toimimisesta.

Usein ohjelmointityössä itse ohjelmointi ei ole vaikeaa. Haasteita aiheuttaa monesti ymmärrys siitä, mitä asiakas haluaa ohjelman tekevän. Tämän takia ohjelmistokehittäjällä on oltava hyvät kommunikointitaidot, jotta mahdollisista epäselvistä tilanteista päästään eteenpäin.

Työn ohella osana Bootcampia järjestetty mentorointi antoi tilaisuuden saada arvokasta oppia Bitwisen kokeneemmilta ohjelmistokehittäjiltä. Sain erilaisia näkökulmia siihen, miten eri ongelmia voidaan lähestyä ja ratkaista.

Osallistuin Bootcampin aikana vapaa-ajan toimintaankin kuten kartingiin ja minigolfiin. Ne olivat itselle mieluisia ja tarjosivat mahdollisuuden tutustua työkavereihin paremmin.

Palaan Bitwiselle töihin koulun ohella tammikuussa.

 

Haluatko tietää lisää Bootcampista?

Lue lisää