TyönhakijoilleTyönhakijoille


Asiakkaamme kertovat

Vannomme läpinäkyvyyden nimeen. Olemme nimittäin sitä mieltä, että vain tiivis yhteistyö ja avoimuus mahdollistaa täydellisen onnistumisen.


Agco Power

Agco Power

Adara

Kemppi

Environics

Kalmar

Visedo

Liikennevirasto

Sandvik


Meidän toimialojamme

Olemme historiamme aikana allekirjoittaneet kunnioitettavan määrän salassapitosopimuksia. Onnistuneita toteutuksia olemme tehneet mm. näille toimialoille. Klikkaa kuvia, niin näet paljon yksityiskohtia.

Energiateollisuus

Energiateollisuus


Ratkaisuja sähkönsiirtoon, sähkönsyöttöön, sähkömoottoreiden ohjaukseen, energiatehokkuuden parantamiseen, polttoaineen jakeluun ja sähköasemajärjestelmien toteutukseen.

Puolustus- ja avaruusteollisuus

Puolustus- ja avaruusteollisuus


Ohjelmistokehitystä ja testausta satelliittiprojektissa, kriittisiä mittalaitesovelluksia ja järjestelmiä puolustusväline- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin.

Logistiikka, kuljetus ja varastointi

Logistiikka, kuljetus ja varastointi


Ratkaisuja materiaalivirtojen seurantaan, käsittelyyn ja ohjaukseen, järjestelmiä liikenteen monitorointiin ja liikennetietojen hallintaan, reitinohjausta, varastonhallintaa.

Katso lisää esitteestä:
Bitwise in vehicle industry

Ajoneuvot ja työkoneet

Ajoneuvot ja työkoneet


Moottoreiden ohjausjärjestelmiä, työkaluja ajoneuvojärjestelmien parametrien monitorointiin ja säätämiseen, työkoneiden ohjausjärjestelmiä, miehittämättömiä ajoneuvojärjestelmiä, CAN-pohjaisia järjestelmiä.

Katso lisää esitteestä:
Bitwise in vehicle industry

Tilannetietoisuus ja paikannus

Tilannetietoisuus ja paikannus


Ohjelmistoja tilannetietojen esittämiseen, järjestelmiä karttapohjaiseen paikannukseen, paikkatiedon hyödyntämiseen ja esittämiseen, GPS:ään.

Mittalaitteet ja kuluttajaelektroniikka

Mittalaitteet ja kuluttajaelektroniikka


Globaaleille markkinoille suunnattujen tuotteiden, kuten mittalaitteiden, mittajärjestelmien, kalibrointilaitteiden ja kuluttajille suunnattujen elektroniikkalaitteiden ohjelmistojen toteutusta, tuotteistamista ja elinkaaripalveluita.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus


EU-direktiivien mukaisia mittaus-, valvonta- ja ohjausjärjestelmiä sekä mittalaitteiden ohjelmistoja.

Automaatio ja tuotannonohjaus

Automaatio ja tuotannonohjaus


Tuontantolinjojen automatisointeja ja ohjausta, robotinohjausta, tuotannon valvontaa, tuotannon ohjausta ja tuotannonohjauksen integraatioita yrityksen muihin operatiivisiin järjestelmiin. Ohjelmisto- ja järjestelmäsuunnittelua viivakoodien käsittelyyn, etäohjaukseen, miehittämättömiin järjestelmiin.

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio


Rakennusten ja toimitilojen valvontaan ja turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä.

Koulutusjärjestelmät ja simulaattorit

Koulutusjärjestelmät ja simulaattorit


3D-grafiikkaa, virtualisointia ja visualisointia.

Pilvi

Tietoliikenne


Protokollien suunnittelua ja toteutusta, tiedonsiirtoratkaisujen toteutusta eri kanavia pitkin (radio, GPRS, Bluetooth, WLAN, väylät, ethernet jne.), tietoliikenteen monitorointia, tiedon analysointia, etäohjausta.

Erikoisprojektit

Erikoisprojektit


Ratkaisuja poikkeuksellisiin haasteisiin, esim. oman C-kääntäjän toteutus asiakkaalle. Vaativaa algoritmikehitystä ja matemaattisten haasteiden ratkontaa. Optimointia. Kriisiprojektien pelastamista lyhyelläkin aikataululla.

Turvallisuus ja valvonta

Turvallisuus ja valvonta


Mm. tilojen, prosessien, tietoliikenteen, laadun, materiaalin ja materiaalin liikkeiden valvontaan tarkoitettujen järjestelmien kehittämistä. Henkilöstön ja tilojen suojeluun tarkoitettujen mittalaitteiden ja ratkaisujen toteuttamista.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu


Ympäristöolosuhteiden mittaamiseen ja ympäristönsuojeluun tarkoitettujen mittalaitteiden ja järjestelmien toteutusta.

Vielä on tilaa...

Vielä on tilaa...


Vaikka - ja etenkin - jos toimialasi on jotain muuta kuin tässä luetellut, älä epäröi ottaa yhteyttä. Palamme halusta perehtyä toimintaasi ja tehdä siitä entistä parempaa.